Vanessa Cardui / Moving North

During the fall of 2012 I was working on a public commission for Uppsala Kommun, a piece called Vanessa Cardui / Moving North”, situated in their new office building at Stationsgatan 12, right behind Uppsala Central Station.

With the piece “Vanessa Cardui / Moving North” I wish to point out parallell between human migration and migration in the animal kingdom. Not only birds migrate – in north America the Monarch butterfly migrate every spring from Mexico all the way up to Canada, to breed. Huge swarms of the orange-black butterflies can be seen when leaving their places of rest in the trees. When fall comes they return south. Also to Sweden butterflies migrate – Vanessa Cardui, also called “Painted Lady”, fly from northern Africa to Sweden, arriving in early summer. The butterflies are colonizers, in search for new places to settle. The fly close to the ground.

The piece consist of 150 porcelain butterflies, seated in the ceilings of three of the walkways that stretches through the atrium connecting the upper floors of the building.

 

Med “Moving North” vill jag visa på de paralleller som finns mellan mänsklig migration och migration i djurriket. Inte bara fåglar flyttar- i Nordamerika migrerar Monarkfjärilen varje vår från Mexiko ända upp till Kanada för att fortplanta sig. Stora svärmar av de orange-svarta fjärilarna kan ses när de lämnar sina viloplatser i träden. När hösten kommer återvänder de söderut. Även till Sverige migrerar fjärilar – bland andra tistelfjärilen (Vanessa Cardui) som kommer om försommaren, flygandes från Nordafrika. Fjärilarna är en slags kolonisatörer, på jakt efter nya boplatser. De flyger hela tiden nära marken.

Verket består av 150 porslinsfjärilar som landat i taket på tre stycken gångbroar inne i den ljusgård som finns i mitten av byggnaden.