Fieldstation 21/22

Fieldstation 21/22 med SLAM – residens och utställning på Ifö Center, Bromölla

SLAM: Moa Lönn, Annika Enqvist, Karin Auran Frankenstein och Henny Linn Kjellberg

Installationenerna “Fältarbete: Att känna jorden och observationer” 2022 och “Vad växer i skuggorna” 2022 visades i utställningen Fieldstation på Ifö Center Konsthall i Lerlagret.

Arbetet visar det fältarbete SLAM har genomfört under tre års tid vid gruppens återkommande besök i Bromölla 2019–2022. Genom att arbeta med kollektiva alternativa sätt att närma sig leran – såsom radikala lyssnarpraktiker och genom att ge den en fiktiv subjektiv röst parad med nya förståelser av leran och dess processer, historia och potentialer – undersöker SLAM platsens vardag, traditioner och historier utifrån tillgängliga spår, berättelser och verkliga personer på plats. Utmaningarna med att översätta minnen och bygga om miljöer och återanvända föremål har åtföljt SLAM arbetet.

Installationen består av ett antal verk som utforskar lerans röst, balansen mellan arbete och fritid, fysiskt kroppsarbete och lek, lera och omsorg. Den berör också förlust, ritualer och identitet. SLAM har utforskat sätt att översätta och omvandla – platsens material, rum, historia och atmosfärer – genom kartläggningar, installationer, filmer, performancer och materialexperiment. 

I installationen Vad växer i skuggorna utforskar SLAM sambandet mellan fysiska landskap och minne. Verket befinner sig i gränslandet mellan fiktion, historiska iscensättningar och platsens många faktiska kvarlämnade föremål och miljöer, och de minnen som de bär på. Genom att leka med idéerna om både översättning och förvandling, och genom att sudda ut gränsen mellan tid och rum, ljus och ljud, försöker SLAM att fånga fabrikens poetiska och teatraliska såväl som mörkare, mer utmanande och ibland svåra aspekter. SLAM kombinerar storskaliga verk i rålera, som erinrar om en gång använda men för närvarande övergivna former och föremål, med verktyg och interiörer från själva fabriken, och hybrider av funna föremål som förvandlats genom hantverk till något annat än de än gång var tänkta för. Något som du inte skulle kunna se annars framträder nu ur skuggorna.

Genom att kombinera fältstudiens sakliga kartläggande metoder med mer intuitiva i en iscensatt drömvärld undersöker SLAM villkoren för fältarbete i kollektiva processer och kartlägger lokala agenser, företag, ekonomier, mineraler och material, kamper och drömmar.

Foto: Tina Stridfelt

 

Foto: Tina Stridfelt

 

Foto: Tina Stridfelt

 

Foto: Tina Stridfelt

 

Foto: Tina Stridfelt

 

Foto: Tina Stridfelt

 

Foto: Tina Stridfelt