Omständighet

Solo exhibition at Ebelingmuseet, Torshälla, Sweden

June 16 – August 26, 2012

OMSTÄNDIGHET är en utställning om identitet, minne och inre tillstånd; skörhet och styrka, förändring och stillestånd, ro och flykt.

“Pendel” 2012

PENDEL är en installation av gungor som syftar både till barndomens värld av fysisk lek och parallella verkligheter, och till känslan av balans/obalans som ofta präglar oss i vuxen ålder. Gungorna är gjorda av handslaget hamprep och svartbrännande stengods med inslag av vit engobe.

“Pendel” 2012

 

“Pendel”, detail

 

“Innanför/Utanför” 2011

INNANFÖR / UTANFÖR (tidigare kallade “Sakrament”) utgörs av en slags moderna biktbås, inte så mycket platser för botgöring utan snarare fysiska avskärmningar som illustrerar gränsen mellan privat och offentligt, dolt och öppet. Platser från vilka det är möjligt att betrakta utan att själv bli sedd, avskärmningar mellan ett yttre och ett inre jag. De inramade kakelplattorna av svartbrännande stengods är uppbyggda av många små sammanfogade delar.

“Vindling” 2012

VINDLING bär formen av en stig uppbyggd av tusentals små, tunna flarn av lergods som gradvis skiftar färg från mörkt till ljust. Färgskiftningen kommer från varierande bränningstemperatur. Ju högre bränd leran är desto mörkare blir den. Verket handlar om förändring och framåtskridande.

“Vindling” 2012

 

“Flyktväg 1”, 2011

FLYKTVÄG I Hopknutna lakan av porslin leder upp i, eller ned från, ett intet. En skör flyktväg, en chimär.

“Flyktväg 1”, detail