Resonans

LIVET! — en utomhusutställning i Ulleråker 22 augusti–6 september

arr. Konstfrämjandet i Uppland

Konstnärer: Agneta Forslund, Amanda Selinder, Anna Glantz, Anna Haglund, Anna-Karin Brus, Anna-Maria Hällgren, Cecilia Levy, Elisabeth Bucht, Erik Hedman, Eva Björkman, Helena Laukkanen, Henny Linn Kjellberg, Johanna Hästö, Katarina Sundkvist Zohari, Maria Nöremark, Natasha Dahnberg, Sara Linderoth, Tam Hare, Thommy Wahlström, Tomas Bodén

Verket Resonans utfördes i samarbete med Thommy Wahlström. Material: MDF, stålvajer

Resonans uppkommer när ett oscillerande system driver ett annat system till att vibrera med en större styrka vid en speciell frekvens, resonansfrekvensen. Resonansfrekvensen kan liknas vid punkten på en livslinje där den representerar synkroniseringen i mänskliga relationer. Vi närmar oss varandra, glider isär och möts ibland i samklang.

Efter en vår präglad av håglöshet, sorg och avsaknad av konstupplevelser bestämde vi oss i Konstfrämjandet för att omvandla en inställd festival till en utomhusutställning. Under två veckor visar vi nu verk av tjugo Uppsalabaserade konstnärer i det gamla sjukhusområdet i Ulleråker.

Vi har valt titeln LIVET! för att den har en positiv klang och så att vi alla kan få en möjlighet att tänka på liv och framtid i stället för på sjukdom och nedläggningar. I utställningen finns skulptur, ljudverk, foto, video och installationer där konstnärerna reflekterar över livet i stort, men också över hur livet rent faktiskt ser ut idag och hur det kanske kommer att gestalta sig i morgon.

Utställningen aktiverar ett stort område kring Hospitalet, från Dag Hammarskjölds väg ända ner till årummet. I Hospitalet finns Konstfrämjandets kansli och de flesta deltagande konstnärer har sina ateljéer här. Att dagligen vistas i en miljö som bär så många spår av det liv patienterna levde präglar naturligtvis oss som verkar här. I utställningen kan man ibland ana paralleller mellan det tidigare sjukhuslivet och det levnadssätt vi har att förhålla oss till i idag.

Kulturen blöder under coronakrisen. Inställda och uppskjutna evenemang orsakar arbetslöshet och stora ekonomiska förluster för hela kulturlivet. Samtidigt vill vi tro att den senaste tidens nedstängning ska skapa större behov av kulturupplevelser hos den enskilda individen och att politikerna ska ge kulturen en mer framträdande plats i samhällsutvecklingen. LIVET! är därför också en manifestation för den fria konsten och för Hospitalet med dess omgivningar. Här vill vi i Konstfrämjandet se en aktiv miljö med plats för olika kulturella uttryck, som alla kan ta del av. Leve konsten!

Johanna Uddén, verksamhetsledare Konstfrämjandet Uppland