SKAPANDE SKOLA 2020 – 2021

 

Animation +

Leranimationsworkshop

Årskurs F – 9

Med hjälp av leranimation får eleverna gestalta olika teman. Ledare är Adina Almén, konstnär, animatör, och konstpedagog och Henny Linn Kjellberg, konstnär, keramiker och konstpedagog. Vid önskemål om andra teman än de nedan, kontakta pedagogerna.

Årskurs F – 3
Alfabetet – bokstäver, ljud och form
Från stenålder till nutid -människans uppkomst och utveckling
Illustrera en saga – din egen eller en välkänd

Årskurs 4 – 6
Allas lika värde – normer och likabehandling
Klimat och miljö – om klimatförändringar, miljöproblem och lösningar
“En dag i Gustav Vasas liv” – berätta om en historisk person / epok

Årskurs 7 – 9
Utopi / dystopi – framtid eller science fiction?
Människan och makten – demokrati och mänskliga rättigheter
Vetenskapliga upptäckter – hur har de förändrat samhället?

UPPLÄGG

Träff 1: Inspirationslektion med Henny eller Adina, ca 1 h. Presentation av temat, genomgång av stop motion-animation och storyboardskrivning.

Träff 2: Fördjupande arbete på egen hand med klasslärare eller ämneslärare. Klassen delas in i fem arbetsgrupper som får diskutera ämnet och ta fram storyboard och manus för varje kortfilm, 1-2 h.

Träff 3: Animation heldag, 4-5 h, med Henny och Adina. Under en heldag arbetar klassen uppdelad i fem grupper. Klassen tillverkar figurer och scenografi i lera och gör animationerna. Vi spelar in röster och arbetar i högstadiet även med musik. Premiärvisning av filmerna med hela klassen i slutet av dagen. 

 

KOSTNAD

14000 kr/klass exklusive moms.

Då ingår animationsutrustning med iPads, belysning och stativ och allt material i form av modellera och färgade bakgrunder  samt webbpublicering av animationerna. Reseersättning tillkommer om skolan ligger utanför Uppsala.

 

Popup-animation

Animationsworkshop

Årskurs F-9

Klassen får prova på stop motion-animation med pappersklipp utifrån ett tema som läraren väljer. Berätta en historia, gör din egen gif eller få dina teckningar att röra på sig. Ledare är Adina Almén, konstnär, animatör och konstpedagog och Henny Linn Kjellberg, konstnär, keramiker och konstpedagog-

UPPLÄGG

Henny och Adina kommer till skolan med all utrustning och vi animerar en heldag (4h). Ingen förberedelse i klassen behövs men det går också att arbeta utifrån aktuellt skolarbete.

KOSTNAD

10000 kr /  klass exklusive moms.

Då ingår animationsutrustning med iPads, belysning och stativ och allt material i form av papper, pennor, tidningar mm sam webbpublicering av animationerna. Reseersättning tillkommer om skolan ligger utanför Uppsala.

 

 

Tillsammansslöjd

Slöjd- och återbruksworkshop

Årskurs F – 3

I den här workshopen lär vi oss att på ett kreativt sätt ta till vara på material som kanske annars skulle slängas. Tillsammans med ledarna får klassen upptäcka och utforska slöjdens material och verktyg genom ett gemensamt projekt med återbruksmaterial som utgångspunkt.

När vi skapar tillsammans kan processen, samspelet och det sociala slöjdandet vara minst lika viktigt som slutresultatet. Vi arbetar mot ett gemensamt mål där alla kan bidra. Att kunna se att allas individuella insats är värdefull utan att behöva jämföra enskilda slutprodukter stärker självkänslan hos barnet.

Ledare är Adina Almén, textilkonstnär och konstpedagog och Henny Linn Kjellberg, konstnär, keramiker och konstpedagog.

 

UPPLÄGG

En halvdag (2,5 h) med slöjd på skolan. Klassen skapar ett gemensamt projekt till klassrummet/skolan. Välj mellan två teman.

 

ALFABETET

Gör en egen bokstav, tillsammans formar vi alfabetet. Vi använder återbrukade textilier, klipper, klistrar, syr och pusslar. Alfabetet kan bli en fin utsmyckning till klassrummet.

 

STADEN

Vi använder oss av gamla förpackningar, mjölkpaket och burkar för att bygga upp en stad. Gör ditt eget hus, en avbild eller fantasi? Måla, teckna och limma ihop. Resultatet kan bli en stad på ett bord eller en “fågelholkstad” på väggen.

 

KOSTNAD

6000 kr/klass exklusive moms. Då ingår allt material och verktyg. Reseersättning tillkommer om skolan ligger utanför Uppsala.

 

Tidigare genomförda projekt och pågående uppdrag inom SLÖJD

Knivsta bibliotek ht 17
Lovverksamhet Hemslöjdskonsulenterna vt 18
Tuna skola vt 18
Märsta konsthall vt 18
Växthusets skola ht 20
Hågadalskolan ht 20

Ledare för Designlabbet, Studiefrämjandet

 

Tidigare genomförda projekt inom ANIMATION

Jumkils skola vt 18
Domarringens skola vt 18
Heby kommuns skolor åk 4 ht 18
Bror Hjorths Hus lovverkstad  ht 18
Uppsala Konstmuseum lovverkstad ht 18
Adolfsbergsskolan, Knivsta ht 18
Uppsala Waldorfskola vt 19
Flogstaskolan vt 19
Thunmansskolan och Adolfsbergsskolan, Knivsta ht 19
Tiundaskolan vt 20
Sverkerskolan vt 20
Lovanimation på bibliotek Uppsala sommaren 20
Lindbackens skola ht 20
Vaksalaskolan ht 20
Östra Stenhagenskolan ht 20
Hågadalskolan vt 20, ht 20
Gamla Uppsala skola ht 20
Domarringens skola vt 21
Wiks folkhögskola lovverkstad 16-20 år vt 21
von Bahrs skola vt 21
Östra Stenhagenskolan vt 21
Treklangens skola vt 21

Filmexempel finns på youtube under kanalen  Animationsateljén.

 

 

GEMENSAMMA 
 RUM

-konstnärlig idé och gestaltning 
 Årskurs: 4–9

Hur upplever du din skolmiljö och vad skulle du vilja förändra? Finns det rum för dig och dina kompisar? Vem bestämmer över våra gemensamma och offentliga rum? I projektet får eleverna fundera över och besvara dessa frågor.

Under ledning av konstnärerna Henny Linn Kjellberg och Adina Almén ges din klass en unik möjlighet att arbeta fram ett gemensamt nytt konstverk till er skola. Eleverna ges tillfälle att analysera rummet och fundera ut förslag på hur platsen kan förbättras och förstärkas och på så sätt ges de en möjlighet att närma sig demokratifrågor och frågor kring konstens plats i samhället. Fokus ligger på elevernas egna praktiska arbete med det konstnärliga materialet, gemensamt arbete och diskussion.

UPPLÄGG:

Projektet inleds med en inspirerande konstvandring. Tillsammans upptäcker vi några exempel från Uppsalas offentliga konst, där vi gemensamt tittar på och diskuterar ett par olika verk, dess innehåll och gestaltning, och där samtalet och elevernas åsikter får stå i fokus.

På en första inspirationsträff på skolan diskuterar vi valt tema och plats för konstverket. Alla elever får, inom ramen för det utvalda temat, diskutera form och innehåll i den gemensamma gestaltningen. Vi tar utgångspunkt i elevernas egna intressen och idéer. Sedan delas eleverna in i grupper och får arbeta med skisser i konstnärernas egen ateljé i Ekeby bruk eller på plats i skolan.

Utvalda teman kan med fördel knytas till aktuella skolarbeten inom t ex naturkunskap, historia, geografi, matematik eller samhällskunskap. Exempel på teman kan vara demokratifrågor, geografiska platser, historiska föremål, klimat och miljö, evolution.

Exempel på konstverk: väggmålning, mosaik, trärelief, textil applikation mm.

Träff 1: Inspirationsträff om tema samt val av plats – 60 min
Träff 2: 
Guidning offentlig konst 60 min (exkl. resa)
Träff 3: Skissarbete och planering i halvklass – 2×1,5 h
Träff 4: Praktiskt arbete på plats i skolan – 3 h
Träff 5: Praktiskt arbete på plats i skolan samt invigning av elevernas konstverk- 3,5 h

KOSTNAD:
25 000 kr + moms. Inkl. material /exkl. resa om utanför Uppsala tätort.

Tidigare genomförda projekt: Gluntens Montessoriskola VT -19 samt VT -20

 

 

SKAPANDE FÖRSKOLA 2021 – 2022

DU HAR RÄTT ATT…

-bildskapande med utgångspunkt i barnkonventionen

3–5 år 

”Du har rätt att vara precis som du är. Andra har också rätt att vara precis som de är. Det är okej att vi är både lika och olika.” Ur boken ”Rätt lätt” av Susann Swärd.

Vad är en känsla? Vilka känslor finns? Kan alla känna samma känslor? Känner vi samma sak samtidigt? Vid den första träffen får barnen tillsammans med konstnärerna Henny Linn Kjellberg och Ting Adolphus genom samtal och eget bildskapande formulera tankar kring rätten till sina egna känslor och olika motsatskänslor. Under den andra träffen ligger fokus på ”familjen”, hur allas familjer kan se olika ut och att det viktigaste är att få känna sig trygg och älskad. Under projektet får barnen lära sig om grundläggande konstnärliga tekniker och hur man med färgers hjälp kan utrycka känslor och olika stämningar. Vi använder oss av stora akvarellpapper, pastellkritor och temperafärger.

UPPLÄGG: Två träffar på vardera 60 min som innehåller samtal och introduktion, visning av uppgift, eget arbete och gemensam genomgång. Max 12 barn per grupp. Vi besöker helst förskolan på morgonen/ förmiddagen.

PRIS: 4000 kr + moms per grupp. Inkl. material /exkl. resa om utanför Uppsala tätort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Henny Linn Kjellberg
0708 686212
info@hennylinn.se
www.hennylinn.se