SKAPANDE SKOLA 2020 – 2021

 

Animation +

Leranimationsworkshop

Årskurs F – 9


Med hjälp av leranimation får eleverna gestalta olika teman. 
Ledare är Adina Almén, konstnär, animatör, och konstpedagog och Henny Linn Kjellberg, konstnär, keramiker och konstpedagog. Vid önskemål om andra teman än de nedan, kontakta pedagogerna.


Årskurs F – 3
Alfabetet – bokstäver, ljud och form
Från stenålder till nutid -människans uppkomst och utveckling
Illustrera en saga – din egen eller en välkänd

Årskurs 4 – 6
Allas lika värde – normer och likabehandling
Klimat och miljö – om klimatförändringar, miljöproblem och lösningar
“En dag i Gustav Vasas liv” – berätta om en historisk person / epok

Årskurs 7 – 9
Utopi / dystopi – framtid eller science fiction?
Människan och makten – demokrati och mänskliga rättigheter
Vetenskapliga upptäckter – hur har de förändrat samhället?

UPPLÄGG

Träff 1: Inspirationslektion med Henny eller Adina, ca 1 h. Presentation av temat, genomgång av stop motion-animation och storyboardskrivning.

Träff 2: Fördjupande arbete på egen hand med klasslärare eller ämneslärare. Klassen delas in i fem arbetsgrupper som får diskutera ämnet och ta fram storyboard och manus för varje kortfilm, 1-2 h.

Träff 3: Animation heldag, 4-5 h, med Henny och Adina. Under en heldag arbetar klassen uppdelad i fem grupper. Klassen tillverkar figurer och scenografi i lera och gör animationerna. Vi spelar in röster och arbetar i högstadiet även med musik. Premiärvisning av filmerna med hela klassen i slutet av dagen. 

 

KOSTNAD

14o00 kr/klass exklusive moms.

Då ingår animationsutrustning med iPads, belysning och stativ och allt material i form av modellera och färgade bakgrunder  samt webbpublicering av animationerna. Reseersättning tillkommer om skolan ligger utanför Uppsala.

 

Popup-animation

Animationsworkshop

Årskurs F-9

Klassen får prova på stop motion-animation med pappersklipp utifrån ett tema som läraren väljer. Berätta en historia, gör din egen gif eller få dina teckningar att röra på sig. Ledare är Adina Almén, konstnär, animatör och konstpedagog och Henny Linn Kjellberg, konstnär, keramiker och konstpedagog-

UPPLÄGG

Henny och Adina kommer till skolan me all utrustning och vi animerar en heldag (4h). Ingen förberedelse i klassen behövs men det går också att arbeta utifrån aktuellt skolarbete.

KOSTNAD

10000 kr /  klass exklusive moms.

Då ingår animationsutrustning med iPads, belysning och stativ och allt material i form av papper, pennor, tidningar mm sam webbpublicering av animationerna. Reseersättning tillkommer om skolan ligger utanför Uppsala.

 

Slöjda tillsammans

Slöjdworkshop

Årskurs F – 3


Tillsammans med ledarna får klassen upptäcka och utforska slöjdens material och verktyg genom ett gemensamt projekt. 
När vi skapar tillsammans kan processen, samspelet och det sociala slöjdandet vara minst lika viktigt som slutresultatet. Vi arbetar mot ett gemensamt mål där alla kan bidra. Att kunna se att allas individuella insats är värdefull utan att behöva jämföra enskilda slutprodukter stärker självkänslan hos barnet. Ledare är Adina Almén, textilkonstnär, och konstpedagog och Henny Linn Kjellberg, konstnär, keramiker och konstpedagog.

 

UPPLÄGG

En halvdag (2,5 h) med slöjd på skolan. Klassen skapar ett gemensamt projekt till klassrummet/skolan.


Exempel:

Tillsammanskrona – mobil / oro av vass, pärlor, sugrör, tyg och annat återbruksmaterial

Textil applikation – gör en egen bokstav, tillsammans formar vi alfabetet

Metallslöjd – forma ditt favoritdjur i ståltråd, tillsammans gör vi ett zoo / skogens djur / savann

 

KOSTNAD

6000 kr/klass exklusive moms.

Då ingår allt material och verktyg.

Reseersättning tillkommer om skolan ligger utanför Uppsala.

 

Tidigare genomförda projekt och pågående uppdrag inom SLÖJD


Knivsta bibliotek ht 17
Lovverksamhet Hemslöjdskonsulenterna vt 18
Tuna skola vt 18
Märsta konsthall vt 18
Växthusets skola ht 20
Hågadalskolan ht 20

Ledare för Designlabbet, Studiefrämjandet

 

Tidigare genomförda projekt inom ANIMATION

Jumkils skola vt 18
Domarringens skola vt 18
Heby kommuns skolor åk 4 ht 18
Bror Hjorths Hus lovverkstad  ht 18
Uppsala Konstmuseum lovverkstad ht 18
Adolfsbergsskolan, Knivsta ht 18
Uppsala Waldorfskola vt 19
Flogstaskolan vt 19
Thunmansskolan och Adolfsbergsskolan, Knivsta ht 19
Tiundaskolan vt 20
Sverkerskolan vt 20
Lovanimation på bibliotek Uppsala sommaren 20
Lindbackens skola ht 20
Vaksalaskolan ht 20
Östra Stenhagenskolan ht 20
Hågadalskolan vt 20, ht 20

 

Filmexempel finns på youtube under kanalen  Animationsateljén.

 

GEMENSAMMA 
 RUM

-konstnärlig idé och gestaltning 
 Årskurs: 4–9

Hur upplever du din skolmiljö och vad skulle du vilja förändra? Finns det rum för dig och dina kompisar? Vem bestämmer över våra gemensamma och offentliga rum? I projektet får eleverna fundera över och besvara dessa frågor.

Under ledning av konstnärerna Henny Linn Kjellberg och Adina Almén ges din klass en unik möjlighet att arbeta fram ett gemensamt nytt konstverk till er skola. Eleverna ges tillfälle att analysera rummet och fundera ut förslag på hur platsen kan förbättras och förstärkas och på så sätt ges de en möjlighet att närma sig demokratifrågor och frågor kring konstens plats i samhället. Fokus ligger på elevernas egna praktiska arbete med det konstnärliga materialet, gemensamt arbete och diskussion.

UPPLÄGG:

Projektet inleds med en inspirerande konstvandring. Tillsammans upptäcker vi några exempel från Uppsalas offentliga konst, där vi gemensamt tittar på och diskuterar ett par olika verk, dess innehåll och gestaltning, och där samtalet och elevernas åsikter får stå i fokus.

På en första inspirationsträff på skolan diskuterar vi valt tema och plats för konstverket. Alla elever får, inom ramen för det utvalda temat, diskutera form och innehåll i den gemensamma gestaltningen. Vi tar utgångspunkt i elevernas egna intressen och idéer. Sedan delas eleverna in i grupper och får arbeta med skisser i konstnärernas egen ateljé i Ekeby bruk eller på plats i skolan.

Utvalda teman kan med fördel knytas till aktuella skolarbeten inom t ex naturkunskap, historia, geografi, matematik eller samhällskunskap. Exempel på teman kan vara demokratifrågor, geografiska platser, historiska föremål, klimat och miljö, evolution.

Exempel på konstverk: väggmålning, mosaik, trärelief, textil applikation mm.

Träff 1: Inspirationsträff om tema samt val av plats – 60 min
Träff 2: 
Guidning offentlig konst 60 min (exkl. resa)
Träff 3: Skissarbete och planering i halvklass – 2×1,5 h
Träff 4: Praktiskt arbete på plats i skolan – 3 h
Träff 5: Praktiskt arbete på plats i skolan samt invigning av elevernas konstverk- 3,5 h

KOSTNAD:
25 000 kr + moms. Inkl. material /exkl. resa om utanför Uppsala tätort.

Tidigare genomförda projekt: Gluntens Montessoriskola VT -19 samt VT -20

 

KONTAKTUPPGIFTER

Henny Linn Kjellberg
0708 686212
info@hennylinn.se
www.hennylinn.se

Adina Almén
0739589383
adina.almen@gmail.com
www.adinaalmen.com

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Henny Linn Kjellberg
0708 686212
info@hennylinn.se
www.hennylinn.se