Ur mörkret – Lancashiresmedjan

“Ur Mörkret”
/Konst tar plats

Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk
6-15 augusti 2021

Konst tar plats startades hösten 2018 för att visa och göra konst utanför tätorten Uppsala, på spännande platser och i nya sammanhang. Målet var att ge publiken fler möjligheter att ta del av konstnärliga projekt på mindre orter i länet och att skapa fler platser för konstnärer att visa sin konst på. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala Konstnärsklubb och Region Uppsala. https://konsttarplats.se

Konstutställningen ”Ur mörkret” i Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk.
Foto : STAFFAN CLAESSON 20210805

 

Konstutställningen ”Ur mörkret” i Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk.
Foto : STAFFAN CLAESSON 20210805

Stoft och Ande tag

Till utställningen i Lancashiresmedjan har jag, i två separata verk, tagit avstamp i historiska berättelser kring de rådande arbetsförhållandena i smedjan och båda verken förhåller sig på olika sätt till den sot som man kan se spår av än idag. Smedjan var mörk för att man skulle kunna se skiftningarna i järnet och därmed kunna avläsa värmen på godset. Än idag upplevs rummet som mörkt och jag använder porslin i mina verk för att den vita leran kontrasterar mot det mörka.

Den ena installationen består av tre långa hängande vepor, målade i vitt obränt porslin med spår av sot – handavtryck, märken – i nederkanten. Verket knyter an till och smedernas arbetskläder, den långa vita smedskjortan, förr sydd av linne eller blaggarn. Linne skyddade mot värme och även den vita färgen ansågs vara värmefrånstötande. Men smedskjortorna var besvärliga att tvätta rena från allt sot. De måste skuras och kokas i lut för att bli rena, något som var smedsfruarnas uppgift. 

Det andra verket består av en serie screentryckta bilder på bränt porslin utplacerade i smedjans fönster, där varianter av en tuschillustration av lungor beskriver en föränderlig process från friskt till sjukt. Verket utgår ifrån en av de sjukdomar som förkortade livet på många av bruksarbetarna, nämligen stendammslunga, eller silikos. Sjukdomen orsakas av att kvartsdamm tränger ner i lungorna där de kapslas in i ärrvävnad, och bildar knutor och inflammationer i lungvävnaden. Lungorna stelnar och syreupptaget försvåras gradvis. Lång exponering leder förr eller senare till döden.