Gläntan

Med Thommy Wahlström, Galleri 2, Uppsala, November 2022

 

I utställningen Gläntan möts två konstnärer i ett utforskande samarbete där ljud, bild, form, ljus och rumslighet samspelar och ger impulser till varandra i ett verk som gradvis förändras. En långsamt framflytande improvisation med ett ovanligt instrumentarium. Fysiska och tidsliga former växer fram genom att sambanden mellan objektens immanenta karaktärer kommunicerar med varann och transcenderar. Formerna blir till och klingar av, blir till och lämnar spår, klingar av och ombildas. En pågående konstnärlig process där tonsättare och konstnär i en slags stafett där ljud och rörlig bild ger impulser till objekt och installation och tvärtom. Varje öppetdag förändras rummet och verket genom att innehåll försvinner eller tillkommer, växer och förändras. Utställningens titel tar avstamp i gläntan både som en fysisk och en imaginär plats vars stillhet och rumslighet öppnar upp för kreativitet och fokus. 

 

“Nu” 2022, stengods och linsnöre. Foto: Nora Perea

 

“Ringar” 2022, stengods och hampasnöre. Foto: Nora Perea

 

“Stammarna” 2022, obränd lera.

 

“Snår” 2022, glaserad stengods. Foto: Sofie Stenberg.

 

“Snår” 2022, glaserad stengods. Foto: Sofie Stenberg.