Uttydelser

Uttydelser

Uppsala Stadsbibliotek, ljusgården ”Människan är ett väsen sammansatt av liv och död, glädje och sorg, begär och övermättnad, kärlek och hat, förnuft och dårskap.” Ett Luthercitat. Texten av porslin ringlar sig fram och förändras från läsbar till förvrängd, hoppressad...
Transition I & II

Transition I & II

  TRANSITION förflyttningar / den rörliga människan / föränderliga mänskliga landskap Movements / moving man / changing human landscape Group exhibition at MEKENS Konsthall in Smedjebacken 18.3 –  23.4 2017 During the opeing, at 2 pm, I will be giving an...
Att slå rot

Att slå rot

Here are images from my last solo exhibition, Att slå rot, at Keramiskt Center in Höganäs, in the exhibition hall, February 20 – May 29 2016 For more info please visit http://keramiskt.ops.se/     Det övergripande temat för utställningen Att slå rot är...
Figurante

Figurante

The fall of 2015 I participated in Uppsala municipality’s art project “Inside out”, where 8 artists made works using Andreas Vesalius’ anatomical illustrations from 1514 as starting point. The pieces were presented on big screens in Odinslund...