News

 Beyond the Object – Uppsala Konstmuseum

BTO-mail-flyer-final

 

Ane Fabricius Christiansen (DK), Martin Woll Godal (NO), Christin Johansson (SE/DK), Ivana Králíková (CS/SE), Pauliina Pöllänen (FI/UK), Erna E Skúladóttir (IS/NO), Matilda Haritz Svenson (SE), Hanne Mago Wiklund (SE), Hedvig Winge (NO).

Curatorer: S L A M / Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Moa Lönn.

I samarbete med Moa Lönn och Annika Enqvist / S L A M har jag curaterat utställningen Beyond the Object på Uppsala Konstmuseum. I samband med vernissagen anordnades även ett heldagsseminarium för professionella utövare, studenter och en intresserad allmänhet.

Projektet Beyond the Object knyter an till tegel- och keramikbruket Ekebys långa närvaro i Uppsala. Från 1880-talet då bruket grundades och senare av företaget Upsala-Ekeby, som tillverkade hushålls- och konstkeramik ända in på 1970-talet. Idag är leran inte så framträdande längre, den blottas vid byggen men har ingen roll som näring i Uppsala. Kvar är minnen och berättelser om bruket och ett starkt intresse för de konstnärliga föremål som formgivits och tillverkats i staden.

I Beyond the Object har konstnärer från den experimentella keramikens fält skapat verk som i de flesta fall utvecklats i relation till Uppsala. Verkens historier speglar en ny tid och nya förhållningssätt till materian som ger insikter om det material som staden vilar på. Med leran som redskap växer historier om människans brukande av land, industri, hantverk, energi och spiritualitet fram.

Koreografier för föremål, stillsamma ler-ritualer och arkitektoniska byggstenar är några exempel ur utställningen Beyond the Object. Här finns också verk som utgår från keramiken som kulturbärare – vad det kollektiva minnet och samlandet står för idag. Liksom ett utforskande av olika medvetandenivåer med hjälp av lera och verk som skapar sociala sammanhang och undersöker förhållandet mellan människa, material och platser. Konstnärerna knyter också an till lerans ursprung, beståndsdelar och egenskaper på ett idémässigt plan. Med hjälp av geologi, mineralogi, historia och kropp vidgas på så vis lerans konstnärliga fält. Det efemära och performativa finns med som en aspekt av hur en kan tänka cykliskt i förhållande till materialitet.

”How better to know a place than to know the earth of a place?” (Hur bättre känna en plats än att känna dess jord?) frågade den amerikanska Earth Art-konstnären Michelle Stuart på 1960-talet då hon tog med sig jorden, själva marken in i gallerirummen och skapade en ny konstriktning. Likt Stuart har flera av konstnärerna i utställningen också försökt förstå platser genom att analysera jorden, leran och dess mineraler.

UTSTÄLLNINGEN OCH SEMINARIET BEYOND THE OBJECT 2018 GENOMFÖRS MED STÖD AV:

Kulturnämnden Uppsala kommun, Kulturrådet Sverige, Nordisk kulturfond/HANDMADE, Längmanska kulturfonden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program, Estrid Ericsons Stiftelse, Region Uppsala, NKF – Nordiska konstförbundet, Geoveta AB, Bergen Kommune, City of Bergen – Norske Billedkunstnere, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, Frame Contemporary Art Finland, Kulturrådet Norge och Utrikesdepartementet i Norge/Norwegian Crafts.

14–17 augusti
Sommarlovskollo: Berätta med lera
Med leran som språk skapar vi bilder, världar och berättelser tillsammans. Skulptera, bygga, filma, forma, känna. Pedagoger: Henny Linn Kjellberg och Adina Almén. Ålder 7–10 år

Kulturnatten 8 september 12.00–23.00
Performance, konserter, visningar, skapande i lerans och konstens tecken.
Familjelördag. Lermagi med konstnären Hanne Mago Wiklund.

Mer information finns på:

www.slamworks.se

www.konstmuseum.uppsala.se/utstallningar/beyond-the-object/

Press:

http://www.kunsthandverk.no/anmeldelser/2018/8/2/bortom-bruket-samtida-nordisk-konst-p-ett-utvidgat-flt-av-lera

http://unt.se/kultur-noje/konst/positiv-diagnos-pa-dagens-keramik-5005684.aspx

 

The Portrait Boxes – konst till Jumkil skola

På uppdrag av Uppsala kommun har jag, våren 2018, gjort en remake av verket The Portrait Boxes från 2002. Här visas fyra av sex lådor. Verken kommer att finnas på plats från hösten 2018 då Jumkils nya skola invigs.

 

IMG_6139

The Portrait Boxes – porslin. trä

 

IMG_6137

The portrait Boxes – porslin, trä

 

Kurser och undervisning

Jag arbetar även som konstpedagog inom ramen för Skapande skola (se egen flik) med keramik och leranimation, på museet Bror Hjorts Hus, på Designlabbet / Studiefrämjandet och ibland på Uppsala Konstmuseum. Jag har även kurser i keramik i min verkstad i Ekeby Bruk. Kontakta mig gärna för mer information.