Galleri Sadelmakarlängan i Österbybruk

28 oktober – 19 november 2017 – med Moa Lönn

http://www.sadelmakarlangan.se/#sadelmakarlangan

Henny Linn Kjellberg och Moa Lönn har båda sin bakgrund i keramiken. Deras vägar korsades första gången då de tog sin mastersexamen på Konstfack i keramik och glasfacket. De senaste åren har de delat ateljé i Uppsala Ekeby.

Under sommaren 2017 har Moa flyttat till Skåne och deras samspråk tar sig nytt uttryck i form av en platsspecifik installation i Sadelmakarlängans galleri. Konstnärerna har valt att låta utgångspunkten vara det geologiska landskapet.

Genom att arbeta med temporära installationer och undersöka egenskaperna hos den råa lerans erosionsprocess samt återbruk av bränd lera utforskar de i utställningen hållbarhetsaspekten i sin konstnärliga praktik.

IMG_2759

“Land slide” i förgrunden (samarbete med Moa Lönn) och detalj av “Stillbild IV” i bakgrunden.

IMG_2745

Stillbild IV, lergods. Film av Moa Lönn t.v

IMG_2728

Detalj från Land slide

IMG_2750

Loss, detalj, porslinsskärvor. Samarbete med Moa Lönn.

 


August 15, 2018
2017 - Sadelmakarlängan ARCHIVE | | Comment

Drömmars stad / Drömmars skog

Knivsta_Kuben_3266

Drömmars stad / Drömmars skog. Foto: Skaparkraft film & musik

25 augusti – 24 september
I KONSTKUBEN

Torget Centralvägen 18, Knivsta

Vi sover och drömmer om en annan plats, en annan tid. Mitt i stadens larm och brus kan vi längta efter barndomens skog, dess tystnad och djup, efter enkelheten eller ensamheten. Samtidigt kan landsbygden ibland verka kvävande stilla, rå och kall, stagnerad. Då är det istället stadens rörelse, känsla av sammanhang och möjlighet till utveckling som lockar oss in mot centrum, från periferin. Vår bild av såväl landsbygd som stad är, och har kanske alltid varit, idealiserad. En föreställning om skogen eller om staden, driven av minnen och längtan. Båda på samma gång eviga och i ständig förändring.

Titeln på Kjellbergs verk i Konstkuben refererar till Per-Anders Fogelströms bok Mina drömmars stad som skildrar livet och vardagen bland Stockholms arbetare under andra hälften av 1800-talet. Den refererar även till Knivsta som pendlingsort, en sovstad där invånarna är bosatta medan de arbetar och verkar på annan ort. Nu byggs Knivsta ut med visionen om den moderna och kunskapsintensiva småstaden i åtanke. En stad som samtidigt ska ha en förankring i en aktiv och levande landsbygd. Men vad händer i och med en stad som växer? För vem byggs staden egentligen och vad driver expansionen? Vems är drömmen?

KONSTKUBEN är ett mobilt utställningsrum vars funktion är att föra ut konsten i Uppsala län genom att aktivera platser med aktuella ämnen och ge invånarna tillgång till nya utställningsscener och möten med konstnärer verksamma i länet. Konstkuben drivs i samarbete mellan KRO/KIF i Uppland, Kulturenheten – Region Uppsala och Knivsta kommun med stöd av Studiefrämjandet och Statens Kulturråd.

Mer info på: http://www.lul.se/sv/Landsting–politik/Nyheter/Kultur-i-lanet/Konstkuben-i-Knivsta–ett-fyra-veckor-langt-konstprojekt/

 

Knivsta_Kuben_3239

Drömmars stad / Drömmars skog. Foto: Skaparkraft film & musik

 

Knivsta_Kuben_3213

Drömmars stad / Drömmars skog. Foto: Skaparkraft film & musik

 


September 27, 2017
2017 - Drömmars stad / Drömmars skog ARCHIVE | | Comment

Erinring / Skulpturparken Engelsberg

27 maj – 24 september 2017

https://skulpturparken.se/

affisch-ok

men likväl står jag alltid där, vid dörrkarmen…”

I en serie bildreliefer i porslinslera återskapas olika versioner av ett och samma minne från när jag som ung tonåring sökte upp min ditintills frånvarande pappa. Minnet handlar om rädslan, osäkerheten, känslan av utanförskap och sökandet efter den egna identiteten i den nya relationen. Jag vill visa på hur minnen kan förändras genom åren, hur vi tolkar dem olika beroende på den nuvarande livssituationen, och hur vi glömmer och tränger undan sådant vi kanske inte vill minnas. Leran är bränd vid olika temperaturer och utemiljön påverkar dem på olika sätt: de högbrända är helt beständiga, de obrända kan lösas upp av regn, torka av sol. Bilden förändras eller försvinner efter hand, precis som minnet självt.

 

IMG_0653

Erinring, wood and porcelain

IMG_0654

Erinring, wood and porcelain

IMG_0655

Erinring, wood and porcelain

IMG_1921

Erinring, wood and porcelain, detail


September 27, 2017
2017 - Erinring / Skulpturparken Engelsberg ARCHIVE | | Comment

Transition I & II

Transition II - Vernissage m text webb

 

TRANSITION förflyttningar / den rörliga människan / föränderliga mänskliga landskap
Movements / moving man / changing human landscape

Group exhibition at MEKENS Konsthall in Smedjebacken 18.3 –  23.4 2017

During the opeing, at 2 pm, I will be giving an Artist talk.

www.mekensmedjebacken.se

With:
KATE CARR
MAGDALENA DZIURLIKOWSKA
SHWAN DLER QARADAKI
JOHANNA HÄSTÖ
PERNILLA JANSSON
HENNY LINN KJELLBERG
HANNA NIELSEN
BJÖRN OLSSON
LENA STENBERG
MARIETA TONEVA
KNUTTE WESTER
THAMER AL ZAIDI
GABRIEL JONSSON
HÅLLAMS LINNEA HENRIKSSON

“Throughout our human history, we have been on the move, to feed our
animals, to find food, jobs and security. In order to survive, the need to
meet basic requirements. This may be something of the past for some.
For others it is the living and present. But how can these experiences be
portrayed? How do we put in words, give form to or express the human
displacement and migration? To travel across time and landscape, creating
relationships in new places, redrawing and reinterpreting the human map.”

17457586_10202696266444969_1729219946417390512_n

Stillbild III, Meken

 

TRANSITION was first shown at Leksands Kulturhus in October – November 2016, as part of the project Vägskäl.

Media from the exhibition at Leksands Kulturhus:

http://www.leksand.se/Uppleva-och-gora/Kultur1/Kulturhuset/Utstallningar/Utstallningar1/Vagskal-konstutstallning—Kulturmote/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6535309

http://www.dt.se/kultur/forflyttningar-som-binder-samman
http://www.dalademokraten.se/kultur/konst/vagskal-massa-i-rorelse

 

The installation “Stillbild” (“Still”) consist of a ruin of bricks and shards of earthenware tiles, with the main part of the piece placed on the ground but also a number of hanging, moving parts that captures a moment, a movement in time. Like a still from an explosion. The piece describes the notions of time,  flight, refuge, our fundamental need of protection and the human search for safety but also the importance of remembrance. By illustrating the link between history and present time the piece aims to reflect both upon the conflict situation in today’s world and the general human condition throughout history.

Sponsors (material): Vittinge tegelbruk and Bältarbo tegelbruk (brick factories).

 

img_2585

Stillbild II

 

img_2593

Stillbild II, detail

 

img_2598

Stillbild II, detail

 


April 25, 2017
2016-17 Transiton I &II ARCHIVE | | Comment

Att slå rot

Here are images from my last solo exhibition, Att slå rot, at Keramiskt Center in Höganäs, in the exhibition hall, February 20 – May 29 2016

For more info please visit http://keramiskt.ops.se/

Henny_vernissagekort_fram

 

Henny_vernissagekort_bak

 

Det övergripande temat för utställningen Att slå rot är det mänskliga sökandet efter en trygg tillvaro och vikten av hågkommelse; länken mellan historia och samtid. I utställningshallen visas fyra installationer som alla på olika vis knyter an till den konfliktsituation som råder i världen idag och samtidigt återspeglar människans villkor genom historien.

Verket Archive består av en serie “travar” av porslinsark som sträcker sig från golv till tak och ger en känsla av att vistas i ett slags arkiv där arken representerar minnesdokumentation från en gången tid men samtidigt kan symbolisera byråkrati och långsamheten i politiska beslut.

Installationen Stillbild utgörs av en ruin av tegel och tegelskärvor, med huvuddelen av verket placerat på golvet men även med hängande rörliga delar som fångar ett ögonblick, en rörelse i tiden. Som en stillbild av en explosion. Verket beskriver begreppen hem, flykt, tid och av vårt fundamentala behov av skydd.

I verket Du står här öppnar sig en labyrint, en betraktelse över svårigheten i att få överblick och att finna vägen genom tillvaron. I Gräns/trakt beskrivs en fysisk gräns: en härva av taggtråd, varsamt utformad av tunna tvinnade järntrådar och porslinstaggar, berättar om övervakning och skydd men samtidigt om utestängning. Allt beror på vilken sida betraktaren befinner sig på.
Utställnings titel, Att slå rot, är hämtad dels från filosofen Simone Weils bok med samma titel, som beskriver den europeiska människans öde, och hur hon skall finna en väg till rotfäste i tillvaron, dels ur TS Eliots dikt Det öde landet från 1922. Båda dessa verk är skrivna under mellankrigstid/andra världskriget och beskriver på ett kusligt igenkännbart sätt människans villkor i en brinnande värld och maktens mekanismer.

Ur The Waste Land i översätting av Karin Boye:

Vad kan slå rot, och vilka grenar växer
ur grus och bråte? Du människobarn,
vad vill du svara eller gissa-allt du känner
är bilder, splittrade under solens tyngd,
där döda träd ej skänker någon skugga, syrsan ingen lättnad
och torra stenen inget sorl av vatten. Blott här,
här finns det skugga under den röda klippan,
(kom hit i skuggan av den röda klippan),
så skall jag visa dig något annat
än skuggan, som kliver bakom dig om morgonen,
och skuggar. som växer för att möta dig om kvällen;
jag skall visa dig ångest i en handfull stoft.

Utställningen sponsras med material från Vittinge Tegelbruk, Uppsala.

 

_DSC0040

“Archive”, porcelain, wire. Photo: Titti G. Persson

 

"Archive", porcelain, wire. Photo: Titti G. Persson

“Archive”, porcelain, wire. Photo: Titti G. Persson

 

"Stillbild", earthenware, brick, roof tiles.

“Stillbild”, earthenware, brick, roof tiles

 

Detail from "Stillbild". Photo: Titti G. Persson

Detail from “Stillbild”. Photo: Titti G. Persson

 

Detail from "Stillbild". Photo: Titti G. Persson

Detail from “Stillbild”. Photo: Titti G. Persson

 

"Du står här II", black stoneware.

“Du står här II”, black stoneware

 

"Gräns / trakt", porcelain, iron wire. Photo: Titti G. Persson.

Detail from “Gräns / trakt”, porcelain, iron wire. Photo: Titti G. Persson

 

 

Det övergripande temat för utställningen Att slå rot är det mänskliga sökandet efter en trygg tillvaro och vikten av hågkommelse; länken mellan historia och samtid. I utställningshallen visas fyra installationer som alla på olika vis knyter an till den konfliktsituation som råder i världen idag och samtidigt återspeglar människans villkor genom historien.

Verket Archive består av en serie “travar” av porslinsark som sträcker sig från golv till tak och ger en känsla av att vistas i ett slags arkiv där arken representerar minnesdokumentation från en gången tid men samtidigt kan symbolisera byråkrati och långsamheten i politiska beslut.

Installationen Stillbild utgörs av en ruin av tegel och tegelskärvor, med huvuddelen av verket placerat på golvet men även med hängande rörliga delar som fångar ett ögonblick, en rörelse i tiden. Som en stillbild av en explosion. Verket beskriver begreppen hem, flykt, tid och av vårt fundamentala behov av skydd.

I verket Du står här öppnar sig en labyrint, en betraktelse över svårigheten i att få överblick och att finna vägen genom tillvaron. I Gräns/trakt beskrivs en fysisk gräns: en härva av taggtråd, varsamt utformad av tunna tvinnade järntrådar och porslinstaggar, berättar om övervakning och skydd men samtidigt om utestängning. Allt beror på vilken sida betraktaren befinner sig på.
Utställnings titel, Att slå rot, är hämtad dels från filosofen Simone Weils bok med samma titel, som beskriver den europeiska människans öde, och hur hon skall finna en väg till rotfäste i tillvaron, dels ur TS Eliots dikt Det öde landet från 1922. Båda dessa verk är skrivna under mellankrigstid/andra världskriget och beskriver på ett kusligt igenkännbart sätt människans villkor i en brinnande värld och maktens mekanismer.

Ur The Waste Land i översätting av Karin Boye:

Vad kan slå rot, och vilka grenar växer
ur grus och bråte? Du människobarn,
vad vill du svara eller gissa-allt du känner
är bilder, splittrade under solens tyngd,
där döda träd ej skänker någon skugga, syrsan ingen lättnad
och torra stenen inget sorl av vatten. Blott här,
här finns det skugga under den röda klippan,
(kom hit i skuggan av den röda klippan),
så skall jag visa dig något annat
än skuggan, som kliver bakom dig om morgonen,
och skuggar. som växer för att möta dig om kvällen;
jag skall visa dig ångest i en handfull stoft.

Utställningen sponsras med material från Vittinge Tegelbruk, Uppsala.

 


October 12, 2016
2016 - Att slå rot ARCHIVE | | Comment

Figurante

"Figurante", porcelain, wood. Detail.

“Figurante”, porcelain, wood. Detail.

The fall of 2015 I participated in Uppsala municipality’s art project “Inside out”, where 8 artists made works using Andreas Vesalius’ anatomical illustrations from 1514 as starting point. The pieces were presented on big screens in Odinslund for three months starting September 12th. My piece could also be seen at Uppsala Art Museum during the same period of time. It is now a part of Uppsala Kommuns permanent art collection.

The piece ”Figurante” uses the historical settings of the anatomical theatre and the dissections of Vesalius’ time as a starting point for a discussion about the connection between body and landscape, or rather cityscape. The dissections seem to have been carried out as plays, the audience being figurants in dark dramas.

White porcelain shards on a dark matt red brown surface describe both a female figure with scarred arms and at the same time a city map, drawing parallell between body and landscape and the vulnerability of the human body, especially women and girls, in today’s society and public space.

(Figurante: a female performer with no spoken lines.)

Work in progress

Work in progress

 


January 15, 2016
2015 - Figurante ARCHIVE | | Comment

Solo / Duo

SOLO / DUO, a solo exhibition at Galleri 1, Uppsala, April 25 – May 10 2015

soloduo_litenaffisch

 

These are the pieces presented:

image-5

“Du står här” stengods / stoneware

 

image-4

“Utan titel”, porslin och ljud / porcelain and sound

 

image

“Solo / Duo”, stengods / stoneware

 

Rescension av utställningen på konsten.net av Marit Jonsson (Swedish only): http://konsten.net/junkkonen-och-kjellberg-i-uppsala/samt i Uppsala Nya Tidning av Sebastian Johans: http://www.unt.se/kultur-noje/konst/kjellberg-briljerar-pa-galleri-1-3716997.aspx

 


August 14, 2015
2015 - Solo / Duo ARCHIVE | | Comment

Passage – Rånäs slott

July 4th – August 9th I presented an outdoor installation at “Magiska Rum”, a summer exhibition at Rånäs Castle Park, Norrtälje.

 

image-2

“Passage”, detail. Stoneware, wood, hemp rope.

 

image-1

“Passage”, stoneware, wood, hemp rope.

 

image

“Passage”, stoneware, wood, hemp rope. Installation overview.


August 14, 2015
2015 - Passage ARCHIVE | | Comment

Ohana – Musca Infernalis

May – September 2014 this piece was featured in the exhibiton “Ohana” in Uppsala Botanical Garden.

The work is called Musca Infernalis and consist of more than one hundred large scale flies, made from stoneware. The piece is a comment on invasive species and the fear of the unknown and “ugly”.

 

Workshops, kurser och föreläsningar:

Jag har kurser i min verkstad både för vuxna och barn. De flesta kurserna hålls i samarbete med Studiefrämjandet. För mer information se www.studieframjandet.se/uppsala. Vissa vuxenkurser sker i egen regi. Ring eller maila gärna för mer information.


September 6, 2014
2014 - Ohana ARCHIVE | | Comment

Critical Mass

In mid-April 2013 I installed the piece “Critical Mass” at ROCHESTER ART CENTER, Minnesota, USA. For more info visit: http://www.rochesterartcenter.org. The installation was on display until August 2014.

Photo: Naura Webb

 

Wells Fargo Atrium Series
HENNY LINN KJELLBERG: CRITICAL MASS
April 26, 2013 – August, 2014

Known for her cutting-edge ceramic swork, Swedish artist Henny Linn Kjellberg has created an original, site-specific installation called Critical Mass that considers dual interpretations of this frequently used term. As described by Kjellberg: “Critical mass is most often used within nuclear science to describe the smallest amount of fissile material for a sustained nuclear chain reaction. It is also used as a socio-dynamic term to describe the existence of sufficient momentum in a social system, such that the momentum becomes self-sustaining and creates further growth. Critical Mass will reflect on the idea of the growth of human knowledge and the force of the group dynamic such as political movements and uprisings, and how actions and events sometimes can grow fast, or out of control, with either positive or negative outcomes.”
Critical Mass is made of more than 1,500 thin, paper-like white porcelain sheets that hang and seem to float from the RAC Atrium’s 50-foot ceiling in a dense cluster. On each sheet is black underglazed text from the 1651 political-philosophical book Leviathan by Thomas Hobbes.

The Wells Fargo Atrium Series is made possible through funding by Wells Fargo. Support for this exhibition provided by The Barbro Osher Pro Suecia Foundation, The Windgate Charitable Foundation, and Judy & Robert Douglas, in Honor of Ed & Virginia McKevitt.

40 Civic Center Drive SE | Rochester, MN 55904 | 507-282-8629 | www.rochesterartcenter.org

Here are some images of the finished piece and from the installation process. All photos by the artist if not specified.

 

 

Photo: Naura Webb

 

View from below. Photo: Naura Webb

 

Top view. Photo: Naura Webb
Detail, afternoon sun
Detail, evening sun.

 

Placing the porcelain sheets. Photo: Naura Webb.

 

Unpacking. Photo: Naura Webb

 

Hanging process. Photo: Naura Webb

 

Lowering down each strand. Photo: Naura Webb

 

Halfway done.

 

 


September 6, 2014
2013/14 - Critical Mass ARCHIVE | | Comment

keep looking »