News

Nyligen / most recent:

Konst som port till reformationen

IMG_2423

Uttydelser, infärgat porslin.

”Människan är ett väsen sammansatt av liv och död, glädje och sorg, begär och övermättnad, kärlek och hat, förnuft och dårskap.” Ett Luthercitat. Texten av porslin ringlar sig fram och förändras från läsbar till förvrängd, hoppressad eller utdragen. Genom språket skapas samhörighet, delaktighet. Frånvaron av språk leder ofta till utanförskap. Språk är makt, identitet, nyckeln till kunskap. Vem äger ett språk? Hur gör man det till sitt?

Under fem veckor visas fem verk av konstnärerna Henny Linn Kjellberg, Natasha Dahnberg, Gijs Weijer, Penja Hesselbäck samt Moa Lönn och Elisabeth Bucht
på olika platser i Uppsala.

Med anledning av firandet av reformationsåret 2017 har Svenska kyrkan och Uppsala kommun arbetat fram idén om ett gemensamt konstprojekt. Hur kan Martin Luthers tankar ha bäring på vårt samhälle idag? Kan Martin Luthers idéer vara allmänmänskligt aktuella oberoende av religion och åskådning?
– Frågor kring information är påtagligt aktuella nu när vi hör om hur osanningar blir sanningar och hur vi hamnar i ”filterbubblor” och i faktaresistens. Det är svårt för oss att avgöra vad som är viktigt och riktigt i det stora nyhetsflödet, säger Anna Ehn som lett projektet från kommunens sida.

Inom reformationen var kulturen viktig, både konst och musik. Konsten förmedlade tankar. Genom tryckpressar kunde texter och bilder spridas. Luther ville också att skolor skulle inrättas för både pojkar och flickor.

Projektets fem konstverk har olika infallsvinklar på temat reformationen. Språket som ingång till gemenskap, översättning från ett språk till ett annat, Katharina von Bora – Martin Luthers hustru och hennes del i reformationens tillkomst, boktryckarkonstens intåg samt vikten av konst och kultur som ett sätt att nå gemenskap.

Konstnär, konstverk och plats:
• Henny Linn Kjellberg
Uttydelser, porslin
Stadsbibliotekets ljusgård.

• Natasha Dahnberg
Tornet, video
Upplandsmuseets fasad

• Moa Lönn och Elisabeth Bucht
Väv, textil och film
Gottsunda kulturcentrum

• Gijs Weijer
Vanitasbild av Gutenbergs boktryckarpress, screentryck
Helga Trefaldighets kyrka, södra koret

• Penja HesselbäckK
atharina von Bora, fotomontage på dibond
Utanför sjukhuskyrkan, ingång 70,
Akademiska sjukhuset

Utställningen visas till och med 20 november 2017.

IMG_2384

Detalj, Uttydelser, porslin

 

 

 

Galleri Sadelmakarlängan in Österbybruk 28 oktober – 19 november 2017 – with Moa Lönn

http://www.sadelmakarlangan.se/#sadelmakarlangan

Henny Linn Kjellberg och Moa Lönn har båda sin bakgrund i keramiken. Deras vägar korsades första gången då de tog sin mastersexamen på Konstfack i keramik och glasfacket. De senaste åren har de delat ateljé i Uppsala Ekeby.

Under sommaren 2017 har Moa flyttat till Skåne och deras samspråk tar sig nytt uttryck i form av en platsspecifik installation i Sadelmakarlängans galleri. Konstnärerna har valt att låta utgångspunkten vara det geologiska landskapet.

Genom att arbeta med temporära installationer och undersöka egenskaperna hos den råa lerans erosionsprocess samt återbruk av bränd lera utforskar de i utställningen hållbarhetsaspekten i sin konstnärliga praktik.

IMG_2759

“Land slide” i förgrunden (samarbete med Moa Lönn) och detalj av “Stillbild IV” i bakgrunden.

IMG_2745

Stillbild IV, lergods. Film av Moa Lönn t.v

IMG_2728

Detalj från Land slide

IMG_2750

Loss, detalj, porslinsskärvor. Samarbete med Moa Lönn.

 

 

Workshops, kurser och föreläsningar:

Jag har helgkurser i keramik för mindre grupper, både nybörjare och avancerade, i min verkstad under terminerna. Ring eller maila gärna för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


October 8, 2014
2014 - Current / News | | 1 Comment

Comments

Comment

If you would like to comment, please write in the field below.

Name (required)

Email (required)

Website

Comments

1 Comment so far
  1. John Henry March 12, 2010 6:50 pm

    I am originally from England and come from a long hiking or roaming traditional. my father , in the 1930’s took part in the “mass trespass” organisations in which thousands of hikers walked over private land to express their rights to do so. These walks resulted in a system of public footpaths upon which we are free to roam in perpetuity. I would like to see a similiar movement here, especially in Rural BC where I live. The trails around here are constantly being fenced off as open range becomes “hobby farms”. Often the rationale is to prevent A.T.V , or snowmobile access or damage.I advocate for unlimited pedestrian access only, no motorized vehicles! Thanks for your interest
    Regards, John Henry