Drömmars stad / Drömmars skog

Knivsta_Kuben_3266

Drömmars stad / Drömmars skog. Foto: Skaparkraft film & musik

25 augusti – 24 september
I KONSTKUBEN

Torget Centralvägen 18, Knivsta

Vi sover och drömmer om en annan plats, en annan tid. Mitt i stadens larm och brus kan vi längta efter barndomens skog, dess tystnad och djup, efter enkelheten eller ensamheten. Samtidigt kan landsbygden ibland verka kvävande stilla, rå och kall, stagnerad. Då är det istället stadens rörelse, känsla av sammanhang och möjlighet till utveckling som lockar oss in mot centrum, från periferin. Vår bild av såväl landsbygd som stad är, och har kanske alltid varit, idealiserad. En föreställning om skogen eller om staden, driven av minnen och längtan. Båda på samma gång eviga och i ständig förändring.

Titeln på Kjellbergs verk i Konstkuben refererar till Per-Anders Fogelströms bok Mina drömmars stad som skildrar livet och vardagen bland Stockholms arbetare under andra hälften av 1800-talet. Den refererar även till Knivsta som pendlingsort, en sovstad där invånarna är bosatta medan de arbetar och verkar på annan ort. Nu byggs Knivsta ut med visionen om den moderna och kunskapsintensiva småstaden i åtanke. En stad som samtidigt ska ha en förankring i en aktiv och levande landsbygd. Men vad händer i och med en stad som växer? För vem byggs staden egentligen och vad driver expansionen? Vems är drömmen?

KONSTKUBEN är ett mobilt utställningsrum vars funktion är att föra ut konsten i Uppsala län genom att aktivera platser med aktuella ämnen och ge invånarna tillgång till nya utställningsscener och möten med konstnärer verksamma i länet. Konstkuben drivs i samarbete mellan KRO/KIF i Uppland, Kulturenheten – Region Uppsala och Knivsta kommun med stöd av Studiefrämjandet och Statens Kulturråd.

Mer info på: http://www.lul.se/sv/Landsting–politik/Nyheter/Kultur-i-lanet/Konstkuben-i-Knivsta–ett-fyra-veckor-langt-konstprojekt/

 

Knivsta_Kuben_3239

Drömmars stad / Drömmars skog. Foto: Skaparkraft film & musik

 

Knivsta_Kuben_3213

Drömmars stad / Drömmars skog. Foto: Skaparkraft film & musik

 


September 27, 2017
2017 - Drömmars stad / Drömmars skog ARCHIVE | | Comment

Erinring / Skulpturparken Engelsberg

27 maj – 24 september 2017

https://skulpturparken.se/

affisch-ok

men likväl står jag alltid där, vid dörrkarmen…”

I en serie bildreliefer i porslinslera återskapas olika versioner av ett och samma minne från när jag som ung tonåring sökte upp min ditintills frånvarande pappa. Minnet handlar om rädslan, osäkerheten, känslan av utanförskap och sökandet efter den egna identiteten i den nya relationen. Jag vill visa på hur minnen kan förändras genom åren, hur vi tolkar dem olika beroende på den nuvarande livssituationen, och hur vi glömmer och tränger undan sådant vi kanske inte vill minnas. Leran är bränd vid olika temperaturer och utemiljön påverkar dem på olika sätt: de högbrända är helt beständiga, de obrända kan lösas upp av regn, torka av sol. Bilden förändras eller försvinner efter hand, precis som minnet självt.

 

IMG_0653

Erinring, wood and porcelain

IMG_0654

Erinring, wood and porcelain

IMG_0655

Erinring, wood and porcelain

IMG_1921

Erinring, wood and porcelain, detail


September 27, 2017
2017 - Erinring / Skulpturparken Engelsberg ARCHIVE | | Comment