News

IMG_2423

Uttydelser, infärgat porslin.

”Människan är ett väsen sammansatt av liv och död, glädje och sorg, begär och övermättnad, kärlek och hat, förnuft och dårskap.” Ett Luthercitat. Texten av porslin ringlar sig fram och förändras från läsbar till förvrängd, hoppressad eller utdragen. Genom språket skapas samhörighet, delaktighet. Frånvaron av språk leder ofta till utanförskap. Språk är makt, identitet, nyckeln till kunskap. Vem äger ett språk? Hur gör man det till sitt?

Konst som port till reformationen

Invigning fredagen den 20 oktober kl 15.00
Var: Ljusgården, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
Utställningen invigs av Annica Anderbrant, domprost domkyrkoförvaltningen och Anna Ehn, intendent för offentlig konst Uppsala kommun, i konstnärernas närvaro. Därefter presenteras de olika konstverken och invigningen avslutas med en vandring till S:t Eriks torg där två av verken finns.

Under fem veckor visas fem verk av konstnärerna Henny Linn Kjellberg, Natasha Dahnberg, Gijs Weijer, Penja Hesselbäck samt Moa Lönn och Elisabeth Bucht
på olika platser i Uppsala.

Med anledning av firandet av reformationsåret 2017 har Svenska kyrkan och Uppsala kommun arbetat fram idén om ett gemensamt konstprojekt. Hur kan Martin Luthers tankar ha bäring på vårt samhälle idag? Kan Martin Luthers idéer vara allmänmänskligt aktuella oberoende av religion och åskådning?
– Frågor kring information är påtagligt aktuella nu när vi hör om hur osanningar blir sanningar och hur vi hamnar i ”filterbubblor” och i faktaresistens. Det är svårt för oss att avgöra vad som är viktigt och riktigt i det stora nyhetsflödet, säger Anna Ehn som lett projektet från kommunens sida.

Inom reformationen var kulturen viktig, både konst och musik. Konsten förmedlade tankar. Genom tryckpressar kunde texter och bilder spridas. Luther ville också att skolor skulle inrättas för både pojkar och flickor.

Projektets fem konstverk har olika infallsvinklar på temat reformationen. Språket som ingång till gemenskap, översättning från ett språk till ett annat, Katharina von Bora – Martin Luthers hustru och hennes del i reformationens tillkomst, boktryckarkonstens intåg samt vikten av konst och kultur som ett sätt att nå gemenskap.

Konstnär, konstverk och plats:
• Henny Linn Kjellberg
Uttydelser, porslin
Stadsbibliotekets ljusgård.

• Natasha Dahnberg
Tornet, video
Upplandsmuseets fasad

• Moa Lönn och Elisabeth Bucht
Väv, textil och film
Gottsunda kulturcentrum

• Gijs Weijer
Vanitasbild av Gutenbergs boktryckarpress, screentryck
Helga Trefaldighets kyrka, södra koret

• Penja HesselbäckK
atharina von Bora, fotomontage på dibond
Utanför sjukhuskyrkan, ingång 70,
Akademiska sjukhuset

Utställningen visas till och med 20 november 2017.

IMG_2384

Detalj, Uttydelser, porslin

 

 

 

Galleri Sadelmakarlängan in Österbybruk 28 oktober – 19 november 2017 – with Moa Lönn

http://www.sadelmakarlangan.se/#sadelmakarlangan

 

 

Workshops, kurser och föreläsningar:

Jag har helgkurser i keramik för mindre grupper, både nybörjare och avancerade, i min verkstad under terminerna. Ring eller maila gärna för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


October 8, 2014
2014 - Current / News | | 1 Comment