Stillbild V – Tallmon, Skutskär

2019 - Stillbild V Tallmon Skutskär ARCHIVE | Comment

Stillbild V – Tallmons äldreboende i Skutskär

Under hösten 2019 har jag arbetat med det permanenta verket Stillbild V till trapphuset i Skutskärs nya vård- och omsorgsboende Tallmon- verket består av skärvor av lergods som hänger i linor av rostfritt stål. Hela verkets höjd är 5 meter.

 

The Portrait Boxes – Jumkil skola

2017 - The Portrait Boxes Jumkil skola ARCHIVE | Comment

Under 2017 fick jag i uppdrag att göra en re-make av en del av ett äldre verk, The Portrait Boxes, till Jumkil skola, Uppsala kommun.

“The portrait boxes” porcelain, wood, 2017

 

 

 

 

 

 

“The portrait boxes” porcelain, wood, 2017

Beyond the Object – Uppsala Konstmuseum

2018 - SLAM / Beyond the Object ARCHIVE | Comment

BTO-mail-flyer-final

 

Ane Fabricius Christiansen (DK), Martin Woll Godal (NO), Christin Johansson (SE/DK), Ivana Králíková (CS/SE), Pauliina Pöllänen (FI/UK), Erna E Skúladóttir (IS/NO), Matilda Haritz Svenson (SE), Hanne Mago Wiklund (SE), Hedvig Winge (NO).

Curatorer: S L A M / Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Moa Lönn.

I samarbete med Moa Lönn och Annika Enqvist / S L A M har jag curaterat utställningen Beyond the Object på Uppsala Konstmuseum. I samband med vernissagen anordnades även ett heldagsseminarium för professionella utövare, studenter och en intresserad allmänhet.

Projektet Beyond the Object knyter an till tegel- och keramikbruket Ekebys långa närvaro i Uppsala. Från 1880-talet då bruket grundades och senare av företaget Upsala-Ekeby, som tillverkade hushålls- och konstkeramik ända in på 1970-talet. Idag är leran inte så framträdande längre, den blottas vid byggen men har ingen roll som näring i Uppsala. Kvar är minnen och berättelser om bruket och ett starkt intresse för de konstnärliga föremål som formgivits och tillverkats i staden.

I Beyond the Object har konstnärer från den experimentella keramikens fält skapat verk som i de flesta fall utvecklats i relation till Uppsala. Verkens historier speglar en ny tid och nya förhållningssätt till materian som ger insikter om det material som staden vilar på. Med leran som redskap växer historier om människans brukande av land, industri, hantverk, energi och spiritualitet fram.

Koreografier för föremål, stillsamma ler-ritualer och arkitektoniska byggstenar är några exempel ur utställningen Beyond the Object. Här finns också verk som utgår från keramiken som kulturbärare – vad det kollektiva minnet och samlandet står för idag. Liksom ett utforskande av olika medvetandenivåer med hjälp av lera och verk som skapar sociala sammanhang och undersöker förhållandet mellan människa, material och platser. Konstnärerna knyter också an till lerans ursprung, beståndsdelar och egenskaper på ett idémässigt plan. Med hjälp av geologi, mineralogi, historia och kropp vidgas på så vis lerans konstnärliga fält. Det efemära och performativa finns med som en aspekt av hur en kan tänka cykliskt i förhållande till materialitet.

”How better to know a place than to know the earth of a place?” (Hur bättre känna en plats än att känna dess jord?) frågade den amerikanska Earth Art-konstnären Michelle Stuart på 1960-talet då hon tog med sig jorden, själva marken in i gallerirummen och skapade en ny konstriktning. Likt Stuart har flera av konstnärerna i utställningen också försökt förstå platser genom att analysera jorden, leran och dess mineraler.

UTSTÄLLNINGEN OCH SEMINARIET BEYOND THE OBJECT 2018 GENOMFÖRS MED STÖD AV:

Kulturnämnden Uppsala kommun, Kulturrådet Sverige, Nordisk kulturfond/HANDMADE, Längmanska kulturfonden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program, Estrid Ericsons Stiftelse, Region Uppsala, NKF – Nordiska konstförbundet, Geoveta AB, Bergen Kommune, City of Bergen – Norske Billedkunstnere, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, Frame Contemporary Art Finland, Kulturrådet Norge och Utrikesdepartementet i Norge/Norwegian Crafts.

Mer information finns på:

www.slamworks.se

www.konstmuseum.uppsala.se/utstallningar/beyond-the-object/

Press:

http://www.kunsthandverk.no/anmeldelser/2018/8/2/bortom-bruket-samtida-nordisk-konst-p-ett-utvidgat-flt-av-lera

http://unt.se/kultur-noje/konst/positiv-diagnos-pa-dagens-keramik-5005684.aspx

 

Galleri Sadelmakarlängan i Österbybruk

2017 - Sadelmakarlängan ARCHIVE | Comment

28 oktober – 19 november 2017 – med Moa Lönn

http://www.sadelmakarlangan.se/#sadelmakarlangan

Henny Linn Kjellberg och Moa Lönn har båda sin bakgrund i keramiken. Deras vägar korsades första gången då de tog sin mastersexamen på Konstfack i keramik och glasfacket. De senaste åren har de delat ateljé i Uppsala Ekeby.

Under sommaren 2017 har Moa flyttat till Skåne och deras samspråk tar sig nytt uttryck i form av en platsspecifik installation i Sadelmakarlängans galleri. Konstnärerna har valt att låta utgångspunkten vara det geologiska landskapet.

Genom att arbeta med temporära installationer och undersöka egenskaperna hos den råa lerans erosionsprocess samt återbruk av bränd lera utforskar de i utställningen hållbarhetsaspekten i sin konstnärliga praktik.

IMG_2759

“Land slide” i förgrunden (samarbete med Moa Lönn) och detalj av “Stillbild IV” i bakgrunden.

IMG_2745

Stillbild IV, lergods. Film av Moa Lönn t.v

IMG_2728

Detalj från Land slide

IMG_2750

Loss, detalj, porslinsskärvor. Samarbete med Moa Lönn.

 

Uttydelser

2017 - Uttydelser ARCHIVE | Comment

Uppsala Stadsbibliotek, ljusgården

IMG_2423

Uttydelser, infärgat porslin.

”Människan är ett väsen sammansatt av liv och död, glädje och sorg, begär och övermättnad, kärlek och hat, förnuft och dårskap.” Ett Luthercitat. Texten av porslin ringlar sig fram och förändras från läsbar till förvrängd, hoppressad eller utdragen. Genom språket skapas samhörighet, delaktighet. Frånvaron av språk leder ofta till utanförskap. Språk är makt, identitet, nyckeln till kunskap. Vem äger ett språk? Hur gör man det till sitt?

Med anledning av firandet av reformationsåret 2017 har Svenska kyrkan och Uppsala kommun arbetat fram idén om ett gemensamt konstprojekt. Hur kan Martin Luthers tankar ha bäring på vårt samhälle idag? Kan Martin Luthers idéer vara allmänmänskligt aktuella oberoende av religion och åskådning?
– Frågor kring information är påtagligt aktuella nu när vi hör om hur osanningar blir sanningar och hur vi hamnar i ”filterbubblor” och i faktaresistens. Det är svårt för oss att avgöra vad som är viktigt och riktigt i det stora nyhetsflödet, säger Anna Ehn som lett projektet från kommunens sida.

Inom reformationen var kulturen viktig, både konst och musik. Konsten förmedlade tankar. Genom tryckpressar kunde texter och bilder spridas. Luther ville också att skolor skulle inrättas för både pojkar och flickor.

Projektets fem konstverk har olika infallsvinklar på temat reformationen. Språket som ingång till gemenskap, översättning från ett språk till ett annat, Katharina von Bora – Martin Luthers hustru och hennes del i reformationens tillkomst, boktryckarkonstens intåg samt vikten av konst och kultur som ett sätt att nå gemenskap.

IMG_2384

Detalj, Uttydelser, porslin

 

 

Drömmars stad / Drömmars skog

2017 - Drömmars stad / Drömmars skog ARCHIVE | Comment

Knivsta_Kuben_3266

Drömmars stad / Drömmars skog. Foto: Skaparkraft film & musik

25 augusti – 24 september
I KONSTKUBEN

Torget Centralvägen 18, Knivsta

Vi sover och drömmer om en annan plats, en annan tid. Mitt i stadens larm och brus kan vi längta efter barndomens skog, dess tystnad och djup, efter enkelheten eller ensamheten. Samtidigt kan landsbygden ibland verka kvävande stilla, rå och kall, stagnerad. Då är det istället stadens rörelse, känsla av sammanhang och möjlighet till utveckling som lockar oss in mot centrum, från periferin. Vår bild av såväl landsbygd som stad är, och har kanske alltid varit, idealiserad. En föreställning om skogen eller om staden, driven av minnen och längtan. Båda på samma gång eviga och i ständig förändring.

Titeln på Kjellbergs verk i Konstkuben refererar till Per-Anders Fogelströms bok Mina drömmars stad som skildrar livet och vardagen bland Stockholms arbetare under andra hälften av 1800-talet. Den refererar även till Knivsta som pendlingsort, en sovstad där invånarna är bosatta medan de arbetar och verkar på annan ort. Nu byggs Knivsta ut med visionen om den moderna och kunskapsintensiva småstaden i åtanke. En stad som samtidigt ska ha en förankring i en aktiv och levande landsbygd. Men vad händer i och med en stad som växer? För vem byggs staden egentligen och vad driver expansionen? Vems är drömmen?

KONSTKUBEN är ett mobilt utställningsrum vars funktion är att föra ut konsten i Uppsala län genom att aktivera platser med aktuella ämnen och ge invånarna tillgång till nya utställningsscener och möten med konstnärer verksamma i länet. Konstkuben drivs i samarbete mellan KRO/KIF i Uppland, Kulturenheten – Region Uppsala och Knivsta kommun med stöd av Studiefrämjandet och Statens Kulturråd.

Mer info på: http://www.lul.se/sv/Landsting–politik/Nyheter/Kultur-i-lanet/Konstkuben-i-Knivsta–ett-fyra-veckor-langt-konstprojekt/

 

Knivsta_Kuben_3239

Drömmars stad / Drömmars skog. Foto: Skaparkraft film & musik

 

Knivsta_Kuben_3213

Drömmars stad / Drömmars skog. Foto: Skaparkraft film & musik

 

Erinring / Skulpturparken Engelsberg

2017 - Erinring / Skulpturparken Engelsberg ARCHIVE | Comment

27 maj – 24 september 2017

https://skulpturparken.se/

affisch-ok

men likväl står jag alltid där, vid dörrkarmen…”

I en serie bildreliefer i porslinslera återskapas olika versioner av ett och samma minne från när jag som ung tonåring sökte upp min ditintills frånvarande pappa. Minnet handlar om rädslan, osäkerheten, känslan av utanförskap och sökandet efter den egna identiteten i den nya relationen. Jag vill visa på hur minnen kan förändras genom åren, hur vi tolkar dem olika beroende på den nuvarande livssituationen, och hur vi glömmer och tränger undan sådant vi kanske inte vill minnas. Leran är bränd vid olika temperaturer och utemiljön påverkar dem på olika sätt: de högbrända är helt beständiga, de obrända kan lösas upp av regn, torka av sol. Bilden förändras eller försvinner efter hand, precis som minnet självt.

 

IMG_0653

Erinring, wood and porcelain

IMG_0654

Erinring, wood and porcelain

IMG_0655

Erinring, wood and porcelain

IMG_1921

Erinring, wood and porcelain, detail

Transition I & II

2016-17 Transiton I &II ARCHIVE | Comment

Transition II - Vernissage m text webb

 

TRANSITION förflyttningar / den rörliga människan / föränderliga mänskliga landskap
Movements / moving man / changing human landscape

Group exhibition at MEKENS Konsthall in Smedjebacken 18.3 –  23.4 2017

During the opeing, at 2 pm, I will be giving an Artist talk.

www.mekensmedjebacken.se

With:
KATE CARR
MAGDALENA DZIURLIKOWSKA
SHWAN DLER QARADAKI
JOHANNA HÄSTÖ
PERNILLA JANSSON
HENNY LINN KJELLBERG
HANNA NIELSEN
BJÖRN OLSSON
LENA STENBERG
MARIETA TONEVA
KNUTTE WESTER
THAMER AL ZAIDI
GABRIEL JONSSON
HÅLLAMS LINNEA HENRIKSSON

“Throughout our human history, we have been on the move, to feed our
animals, to find food, jobs and security. In order to survive, the need to
meet basic requirements. This may be something of the past for some.
For others it is the living and present. But how can these experiences be
portrayed? How do we put in words, give form to or express the human
displacement and migration? To travel across time and landscape, creating
relationships in new places, redrawing and reinterpreting the human map.”

17457586_10202696266444969_1729219946417390512_n

Stillbild III, Meken

 

TRANSITION was first shown at Leksands Kulturhus in October – November 2016, as part of the project Vägskäl.

Media from the exhibition at Leksands Kulturhus:

http://www.leksand.se/Uppleva-och-gora/Kultur1/Kulturhuset/Utstallningar/Utstallningar1/Vagskal-konstutstallning—Kulturmote/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6535309

http://www.dt.se/kultur/forflyttningar-som-binder-samman
http://www.dalademokraten.se/kultur/konst/vagskal-massa-i-rorelse

 

The installation “Stillbild” (“Still”) consist of a ruin of bricks and shards of earthenware tiles, with the main part of the piece placed on the ground but also a number of hanging, moving parts that captures a moment, a movement in time. Like a still from an explosion. The piece describes the notions of time,  flight, refuge, our fundamental need of protection and the human search for safety but also the importance of remembrance. By illustrating the link between history and present time the piece aims to reflect both upon the conflict situation in today’s world and the general human condition throughout history.

Sponsors (material): Vittinge tegelbruk and Bältarbo tegelbruk (brick factories).

 

img_2585

Stillbild II

 

img_2593

Stillbild II, detail

 

img_2598

Stillbild II, detail

 

Att slå rot

2016 - Att slå rot ARCHIVE | Comment

Here are images from my last solo exhibition, Att slå rot, at Keramiskt Center in Höganäs, in the exhibition hall, February 20 – May 29 2016

For more info please visit http://keramiskt.ops.se/

Henny_vernissagekort_fram

 

Henny_vernissagekort_bak

 

Det övergripande temat för utställningen Att slå rot är det mänskliga sökandet efter en trygg tillvaro och vikten av hågkommelse; länken mellan historia och samtid. I utställningshallen visas fyra installationer som alla på olika vis knyter an till den konfliktsituation som råder i världen idag och samtidigt återspeglar människans villkor genom historien.

Verket Archive består av en serie “travar” av porslinsark som sträcker sig från golv till tak och ger en känsla av att vistas i ett slags arkiv där arken representerar minnesdokumentation från en gången tid men samtidigt kan symbolisera byråkrati och långsamheten i politiska beslut.

Installationen Stillbild utgörs av en ruin av tegel och tegelskärvor, med huvuddelen av verket placerat på golvet men även med hängande rörliga delar som fångar ett ögonblick, en rörelse i tiden. Som en stillbild av en explosion. Verket beskriver begreppen hem, flykt, tid och av vårt fundamentala behov av skydd.

I verket Du står här öppnar sig en labyrint, en betraktelse över svårigheten i att få överblick och att finna vägen genom tillvaron. I Gräns/trakt beskrivs en fysisk gräns: en härva av taggtråd, varsamt utformad av tunna tvinnade järntrådar och porslinstaggar, berättar om övervakning och skydd men samtidigt om utestängning. Allt beror på vilken sida betraktaren befinner sig på.
Utställnings titel, Att slå rot, är hämtad dels från filosofen Simone Weils bok med samma titel, som beskriver den europeiska människans öde, och hur hon skall finna en väg till rotfäste i tillvaron, dels ur TS Eliots dikt Det öde landet från 1922. Båda dessa verk är skrivna under mellankrigstid/andra världskriget och beskriver på ett kusligt igenkännbart sätt människans villkor i en brinnande värld och maktens mekanismer.

Ur The Waste Land i översätting av Karin Boye:

Vad kan slå rot, och vilka grenar växer
ur grus och bråte? Du människobarn,
vad vill du svara eller gissa-allt du känner
är bilder, splittrade under solens tyngd,
där döda träd ej skänker någon skugga, syrsan ingen lättnad
och torra stenen inget sorl av vatten. Blott här,
här finns det skugga under den röda klippan,
(kom hit i skuggan av den röda klippan),
så skall jag visa dig något annat
än skuggan, som kliver bakom dig om morgonen,
och skuggar. som växer för att möta dig om kvällen;
jag skall visa dig ångest i en handfull stoft.

Utställningen sponsras med material från Vittinge Tegelbruk, Uppsala.

 

_DSC0040

“Archive”, porcelain, wire. Photo: Titti G. Persson

 

"Archive", porcelain, wire. Photo: Titti G. Persson

“Archive”, porcelain, wire. Photo: Titti G. Persson

 

"Stillbild", earthenware, brick, roof tiles.

“Stillbild”, earthenware, brick, roof tiles

 

Detail from "Stillbild". Photo: Titti G. Persson

Detail from “Stillbild”. Photo: Titti G. Persson

 

Detail from "Stillbild". Photo: Titti G. Persson

Detail from “Stillbild”. Photo: Titti G. Persson

 

"Du står här II", black stoneware.

“Du står här II”, black stoneware

 

"Gräns / trakt", porcelain, iron wire. Photo: Titti G. Persson.

Detail from “Gräns / trakt”, porcelain, iron wire. Photo: Titti G. Persson

 

 

Det övergripande temat för utställningen Att slå rot är det mänskliga sökandet efter en trygg tillvaro och vikten av hågkommelse; länken mellan historia och samtid. I utställningshallen visas fyra installationer som alla på olika vis knyter an till den konfliktsituation som råder i världen idag och samtidigt återspeglar människans villkor genom historien.

Verket Archive består av en serie “travar” av porslinsark som sträcker sig från golv till tak och ger en känsla av att vistas i ett slags arkiv där arken representerar minnesdokumentation från en gången tid men samtidigt kan symbolisera byråkrati och långsamheten i politiska beslut.

Installationen Stillbild utgörs av en ruin av tegel och tegelskärvor, med huvuddelen av verket placerat på golvet men även med hängande rörliga delar som fångar ett ögonblick, en rörelse i tiden. Som en stillbild av en explosion. Verket beskriver begreppen hem, flykt, tid och av vårt fundamentala behov av skydd.

I verket Du står här öppnar sig en labyrint, en betraktelse över svårigheten i att få överblick och att finna vägen genom tillvaron. I Gräns/trakt beskrivs en fysisk gräns: en härva av taggtråd, varsamt utformad av tunna tvinnade järntrådar och porslinstaggar, berättar om övervakning och skydd men samtidigt om utestängning. Allt beror på vilken sida betraktaren befinner sig på.
Utställnings titel, Att slå rot, är hämtad dels från filosofen Simone Weils bok med samma titel, som beskriver den europeiska människans öde, och hur hon skall finna en väg till rotfäste i tillvaron, dels ur TS Eliots dikt Det öde landet från 1922. Båda dessa verk är skrivna under mellankrigstid/andra världskriget och beskriver på ett kusligt igenkännbart sätt människans villkor i en brinnande värld och maktens mekanismer.

Ur The Waste Land i översätting av Karin Boye:

Vad kan slå rot, och vilka grenar växer
ur grus och bråte? Du människobarn,
vad vill du svara eller gissa-allt du känner
är bilder, splittrade under solens tyngd,
där döda träd ej skänker någon skugga, syrsan ingen lättnad
och torra stenen inget sorl av vatten. Blott här,
här finns det skugga under den röda klippan,
(kom hit i skuggan av den röda klippan),
så skall jag visa dig något annat
än skuggan, som kliver bakom dig om morgonen,
och skuggar. som växer för att möta dig om kvällen;
jag skall visa dig ångest i en handfull stoft.

Utställningen sponsras med material från Vittinge Tegelbruk, Uppsala.

 

Figurante

2015 - Figurante ARCHIVE | Comment

"Figurante", porcelain, wood. Detail.

“Figurante”, porcelain, wood. Detail.

The fall of 2015 I participated in Uppsala municipality’s art project “Inside out”, where 8 artists made works using Andreas Vesalius’ anatomical illustrations from 1514 as starting point. The pieces were presented on big screens in Odinslund for three months starting September 12th. My piece could also be seen at Uppsala Art Museum during the same period of time. It is now a part of Uppsala Kommuns permanent art collection.

The piece ”Figurante” uses the historical settings of the anatomical theatre and the dissections of Vesalius’ time as a starting point for a discussion about the connection between body and landscape, or rather cityscape. The dissections seem to have been carried out as plays, the audience being figurants in dark dramas.

White porcelain shards on a dark matt red brown surface describe both a female figure with scarred arms and at the same time a city map, drawing parallell between body and landscape and the vulnerability of the human body, especially women and girls, in today’s society and public space.

(Figurante: a female performer with no spoken lines.)

Work in progress

Work in progress